ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

16.11.2021 г. Открит урок по случай 16 ноември – Международен ден на толерантността