ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс „Моята Коледа“,  организиран от читалище „Пробуда 1961“, гр. Кюстендил – изработени сувенири от природни материали /първо място - Джони, 8 кл. и второ място - Кузей, 3 кл./.Ръководители: Св. Велева и П. Димитрова