ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс за мартеничка: " За здраве и берекет" гр. Бургас/ Грамоти за Онур и Емир/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител