ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс за мартеница" Червено- бели вдъхновения"- гр. Суворово/Грамоти за Емир и Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител