ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс за дигитална картичка и приложна творба

Конкурс за дигитална картичка и приложна творба на тема “Великденско яйчице”, организиран от ОДК-Несебър – участие до 15.04.2022 г.

Представени творби на 4 кл. с ръководител г-жа П. Христова. Втора награда в раздел ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО, втора възрастова група на Сезен Орхан Мустафа.