ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Участие на учениците Мине Ахмед - 2 кл. и Айше Мехмед - 8 кл. в Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“, организиран от Национален дворец на децата – София

Ръководители: Светла Велева и Петя Димитрова