ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс " Най- красива мартеница- украшение"- гр. Котел/ Грамоти за Емир и Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител