ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Национален детски конкурс „Мартеници от гайтан“, организиран от Регионален етнографски музей на открито Етър“ 10.01.-10.02.2022 г. Изработката на мартениците от гайтан провокира интереса на участниците за запознаване с предназначението на гайтана в миналото и приложението му днес и насърчаване на творческите способности и фантазията на младите хора.

Конкурсът приключва с Благотворителен базар в периода 26.02.-01.03.2022 г.

Участници в конкурса са ученици от 2,4,5,7,9 клас с ръководители  Св. Велева, П. Христова, П. Димитрова, С. Хасан, В. Русева, Кр. Стойкова.