ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс " Мартеничка ти дарявам"- с. Скалица, обл. Ямбол/ Грамота за Емир -1-во място, Грамота за Айча- 2-ро място и предметни награди/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител