ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс " Мартеничка бяла и червена"- с. Сушица, общ. Стражица, обл. Велико Търново/ Грамоти за Емир и Айча/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител