ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Конкурс " Картичка за 8 март/ръчна изработка/"- с. Гарван, обл. Силистра/ Грамоти за Емир и Айча/  с ръководител Пенка Христова – ст. учител