ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РЪКОТВОРЦИ: ,,КОЛЕДНА МАГИЯ – 2023г.“- НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ИВАН ВАЗОВ – 1928г,“- с. НОВИ ХАН, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

 

Участници: Емир Ф. Алиев – 9г.; I група / II клас

                        Ръководител: Пенка Ат. Христова (старши учител)

 

РЕЗУЛТАТИ: СУВЕНИР - УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБА (фотоси)