ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

III Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство " Магията на изкуството- 2023 г." Грамоти 2 бр..+ Медали 2 бр.- 3-то място за Емир и Айча с ръководител Пенка Христова – ст. учител