ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Участие във II Национален конкурсза приложно изкуство: " Великденско яйчице" ОДК гр. Несебър с ръководител Пенка Христова- ст. учител на деца с умств. изостаналост/ Диплом за Онур- 3-то място; Грамоти за Емир и Айча; предметни награди/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител