ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

II конкурс/онлайн/ за картичка: " 8 март- Празник на мама"- ОДК гр. Несебър/ Диплом за Емир- 1-во място; Грамоти за Айча и Онур ;предметни награди/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител