ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

II конкурс: " Най- автентична мартеница "- с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца/ Грамота за Айча/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител