ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

I Национален конкурс/ фото/ :" Урок по история - покажи ми България" гр. Бургас/ Сертификат- Грамота за Емир; предметни награди/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител