ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

ХVII Общински конкурс: "Най- голяма мартеница - Пижо и Пенда " ЦПЛР ОДК гр. Петрич. Получени Диплом 3 бр. + медали 3 бр. -2-ро място/ Емир, Айча, Онур/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител