ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

  • Участие на ЦСОП „Д-р П. Берон“ с 15 рисунки в художествена инициатива „Моята мечта“ на издателство КЛЕТ България

Ръководител: Виолета Русева