ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

ХХ Национална изложба - конкурс " Св. Трифон Зарезан" 2023 г. - ЦПЛР ОДК гр. Сунгурларе/ Участие на Емир и Онур-/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител