ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Футбол-подготовка за Регионални игри

Подготовка за участие в Регионални игри по футбол в гр,Хасково, организирани от Спешъл олимпикс България- смесен отбор от ученици до 15 г. от ЦСОП и ОУ Св.Кл.Охридски"-Кърджали;