ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

26.11. – 05.12.2022 г. Участие на учениците от ЦСОП „Д-р П. Берон“ V-XII кл. с ръководител по ФВС В. Николов в Европейска баскетболна седмица, организирана от Спешъл Олимпикс,2022 в рамките на глобалната кампания „Приобщаването е революцията“.