ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

Детски конкурс: " Картичка за мама" - с. Сушица, общ. Стражица/ Грамоти за Онур и Айча/ с ръководител Пенка Христова – ст. учител