ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

„Подкрепа на семействата и родителите на лица с интелектуални затруднения чрез организиране и провеждане на обучения за родители и специалисти в Община Кърджали” – проект към БАЛИЗ

В периода от 01.05.2019 г. до 30.11.2019 г. бяха организирани пет броя Арт ателиета по проект към БАЛИЗ с ръководители Петя Димитрова и Светла Велева.