ЦСОП Доктор "Петър Берон"
Център за специална образователна подкрепа в град Кърджали

В ЦСОП "Д-р П. Берон" беше отбелязан  9 май - Ден на Европа и Ден на победата над хитлерофашизма. Подготвена беше информация, поднесена като презентация пред колеги и ученици. За учениците бяха подготвени материали за оцветяване на знамена на страни, членки на ЕС. Изработени бяха звезди, които децата сами залепиха на импровизираното знаме, символ на единството на страните от ЕС.